Trường Quốc Tế TIS 15 năm khẳng định chất lượng đào tạo .
305 Nguyễn Trọng Tuyển 08 3 997 2610 tisosd@tis.edu.vn

Hội Thảo

February 14, 2017

Du học ngành nghệ thuật, thiết kế sáng tạo tại trường Lasalle (Singapore)

Vừa qua, trường LaSalle College of the Arts (Singapore) đã tổ chức một buổi gặp gỡ giữa đại diện trường là Ms. Faith Chua với các bạn học sinh đang quan tâm đến các ngành nghệ thuật đang được giảng dạy tại trường Lasalle. Học viện nghệ thuật LASALLE College of the Arts là tổ […]

Du Học Singapore, Hội Thảo