Trường Quốc Tế TIS 15 năm khẳng định chất lượng đào tạo .
305 Nguyễn Trọng Tuyển 08 3 997 2610 tisosd@tis.edu.vn

Thông Tin

December 19, 2016

Điều kiện ở lại Úc sau khi tốt nghiệp

Chính sách về Visa làm việc tại Úc sau khi tốt nghiệp, các sinh viên quốc tế cần đáp ứng một số điều kiện về: thời gian của khóa học, bậc học, ngành học, độ tuổi và trỉnh độ Tiếng Anh. Loại Visa mà sinh viên quốc tế cần có để có thể ở lại […]

Du Học Úc, Thông Tin
  • 1
  • 2