Trường Quốc Tế TIS 15 năm khẳng định chất lượng đào tạo .
305 Nguyễn Trọng Tuyển 08 3 997 2610 tisosd@tis.edu.vn

Liên Hệ

THE INTERNATIONAL SCHOOL

305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

(848) 38 442 345

(848) 38 452 678